Om lid te worden van de vereniging MerkWaardig dient u het inschrijfformulier te printen en duidelijk ingevuld op te sturen naar de ledenadministratie.
Klik op inschrijfformulier om het PDF-document te openen.

Een nieuw lidmaatschap begint altijd op 1 januari van het lopende jaar.
Als u zich in december aanmeldt als lid, dient u aan te geven of u het lopend jaar of het komend jaar lid wilt worden.
In 2017 bedraagt het lidmaatschap € 27,00 per jaar.
Nieuwe leden betalen bovendien éénmalig een inschrijfgeld van € 5,00.

Na ontvangst van uw inschrijfformulier sturen wij u het Huishoudelijk Reglement en de reeds verschenen tijdschriften MerkWaardig van het jaar waarvoor u het lidmaatschap betaalt.


Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie vóór 1 december van het lopend jaar onder vermelding van het lidmaatschapnummer.
Uw machtiging vervalt hiermee automatisch.
Wij sturen u een ontvangstbevestiging van uw afmelding.


Adres ledenadministratie:
Saskia Gijselhart
Prem 14
6372 MX Landgraaf

Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd.
© 2017 Vereniging MERKWAARDIG Alle rechten voorbehouden.