Leden kunnen op het verzendetiket van het tijdschrift zien of zij in het verleden een machtiging hebben afgegeven. Achter het lidnummer is "MA" of "NIMA" vermeld, wat resp. "machtiging" en "geen machtiging" betekent.
Bent u lid en heeft u nog geen machtiging ingeleverd? Wij stellen het zeer op prijs als u de vereniging alsnog machtigt uw lidmaatschap jaarlijks automatisch te innen.
U kunt daarvoor het machtigingsformulier printen en duidelijk ingevuld naar de ledenadministratie sturen.
Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt de machtiging automatisch.
Klik op machtigingsformulier om het PDF-document te openen.

Adres ledenadministratie:
Saskia Gijselhart
Prem 14
6372 MX Landgraaf

Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd.
© 2017 Vereniging MERKWAARDIG Alle rechten voorbehouden.