tijdschrift112

artikel schrijver pagina
Van de redactie Erna Merema 3
Van het bestuur Rinske Krale 4
Souvenir de ma Jeunesse Nan van der Storm 5
Agnus Dei, Lam Gods Willeke te Biesebeek 6 en 7
Ogen te kort bij Jeanny Cobben Nan van der Storm 8 en 9
MerkWaardig Motief per Maand 2016 en 2017 Mara Eisenberg, Geertje Westra, Piet van Veen 10 t/m 12
Bibliotheek MerkWaardig WillieArne Scheel en Diny Linssen  13
Even voorstellen: Mara Eisenberg Mara Eisenberg 13
Ontmoetingsdag 28 januari 2017 Erna Merema 15
Gevonden op Marktplaats
een witwerklap uit Oegstgeest
Erna Merema 16 en 17
Hebben we je laten glimlachen?
de resultaten van onze enquêtes
Mara Eisenberg 18
Jubileumtentoonstelling 2018 Rinske Krale, Nelleke Ganzevoort 19
MerkWaardig(e) reacties Suzanne Hufkens, Wilma Hagelaar-Reniers, Rennie bij de leij-van der Leest, Paulie Smit, Piet van Veen 20 t/m 22
Verenigingsproject 2017: tulpen Mara Eisenberg 23
Op bezoek bij De Merkster
gezamenlijkheid, inspiratie en advies
Nan van der Storm 24 en 25
Op patroon: rolarmband met Assisisch borduurwerk Fie van Dijk en Erna Merema 26 en 27
Tijd voor tapijten
gezelligheid en tijdverdrijf
Nan van der Storm 28 en 29
Beukjes en schelphoeden
streekdracht op Walcheren
Nan van der Storm 30 en 31
Agenda   32 en 33
Gezien op internet Willeke te Biesebeek 33
Van de ledenadministratie Saskia Gijselhart 34
Colofon Redactie 34

Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd.
© 2017 Vereniging MERKWAARDIG Alle rechten voorbehouden.