Tijdens alle activiteiten van MERKWAARDIG staat het in contact komen met de andere leden en het uitwisselen van informatie centraal.


Jaarlijks wordt in april een algemene ledenvergadering georganiseerd.
Het programma bestaat uit de jaarvergadering zelf en een lezing over een aan merklappen gerelateerd onderwerp.
Er zijn diverse handwerk- en speciaalzaken vertegenwoordigd met hun artikelen.


4tijdschrift 112 x per jaar (1 maart, 1 juni, 1 september, 1 december)
verschijnt het tijdschrift voor leden.
Hierin staat onder andere:

  • tentoonstellingsnieuws
  • professionele artikelen over oude en hedendaagse merklappen
  • het persoonlijke verhaal achter een zelfgemaakte merklap
  • vraag- en aanbod


Kijk voor de inhoud van het laatste nummer hier

Stuur uw bijdrage voor MerkWaardig 113 vóór 10 april 2017
naar redactie@merklap.nl


Ieder jaar wordt een thema gekozen.
Door een of meer leden wordt een jaarlap met dat thema geborduurd.
Kijk voor foto's in het fotoalbum.

2017 zal in het teken van "VERVOER" staan.

Marijke Hoek heeft op zich genomen de jaarlap te maken.In oktober vindt de Activiteitenbeurs plaats. Dan worden diverse workshops en lezingen gegeven over verschillende borduurtechnieken.
Ook zijn er diverse leveranciers aanwezig.

Deze dag is een perfecte gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen over o.a. eigen handwerk.
Door leden worden op deze dag tweedehandsartikelen aangeboden waaronder boeken.


Ieder lustrum organiseert MerkWaardig een groots evenement.
In 2013 werden de jaarlap en de wedstrijdlappen, beide in het kader van het jaaronderwerp "WATER" in Historisch Museum De Bevelanden in Goes getoond. Bovendien is de langste merklap van de jeugd samen met de langste merklap "Door Ons Gedaen" in de Grote of Maria Magdalenakerk tegenover het museum te zien geweest.
In 2018 zal een expositie van borduurwerken van de leden met thema "Hollands Glorie" te zien zijn in het Gorkums Museum in Gorinchem.

Elke 5 jaar organiseren we samen met andere verenigingen op textielgebied, in de stichting STIDOC, het Textielfestival. 


ORGANISEER EENS EEN OPEN DAG!
Wilt u zelf uw huis wel eens open stellen voor belangstellende leden?
Het bestuur wil u daarbij graag adviseren..

U hoeft geen enorme verzameling antieke merklappen te hebben of een uitgebreide boekenkast vol interessante borduurboeken en patronen. Het gaat er vooral om, dat de leden van MerkWaardig ook buiten de door de vereniging georganiseerde dagen contact met elkaar kunnen hebben.
De bedoeling is dat u uw huis één of twee dagen openstelt voor zo’n 10 á 15 leden.
De leden nemen zelf hun brood mee, u zorgt voor koffie en thee, en eventueel een kopje soep.
Denk niet “dit is niets voor mij” of “mijn borduurwerk is niet belangrijk genoeg”. We hebben allemaal een verhaal en iedereen vindt het leuk om daar naar te luisteren.
U kunt contact opnemen met het bestuur via secretaris@merklap.nl :

Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd.
© 2017 Vereniging MERKWAARDIG Alle rechten voorbehouden.