Inschrijven lidmaatschap

Algemeen

Digitaal contact

Adres

Automatische incasso

Ondergetekende machtigt tot wederopzegging MerkWaardig om van zijn/haar bankrekening jaarlijks het lidmaatschapsgeld af te schrijven. (Voor 2024: binnenlandleden € 35,-- , buitenlandleden € 40,--) Tevens machtigt ondergetekende Merkwaardig om eenmalig € 5,-- inschrijfgeld af te schrijven. 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals bovenstaand is vermeld.

Lidmaatschap zonder automatische incasso is NIET mogelijk.


Beveiligingscode Beveiligingscode


Hart van MerkWaardig 
Motief per Maand  
MerkWaardige Pronkers 
MerkWaardig