Lidmaatschap

tijdschriften-120tm123-300x225Om lid te worden van de vereniging MerkWaardig dient u het inschrijfformulier te printen en duidelijk ingevuld op te sturen naar de ledenadministratie. Klik op inschrijfformulier om het PDF-document te openen.
Ook kunt u een lidmaatschap cadeau geven: cadeau-lidmaatschap

Een nieuw lidmaatschap begint altijd op 1januari van het lopende jaar. Als u zich in december aanmeldt als lid, dient u aan te geven of u het lopend jaar of het komend jaar lid wilt worden. In 2023 bedraagt het lidmaatschap € 35,00 per jaar. Voor leden die in het buitenland wonen wordt € 5,00 extra gerekend. Nieuwe leden betalen bovendien éénmalig een inschrijfgeld van € 5,00.

Na ontvangst van uw inschrijfformulier sturen wij u het Huishoudelijk Reglement en de reeds verschenen tijdschriften van het jaar waarvoor u het lidmaatschap betaalt.

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie vóór 1 december van het lopend jaar onder vermelding van het lidmaatschapnummer. Uw machtiging vervalt hiermee automatisch. Wij sturen u een ontvangstbevestiging van uw afmelding.

Adres ledenadministratie:
Ledenadministratie MerkWaardig
Wethouder Iwe Hutstraat 19
9351 RA Leek
eitartsinimdanedeL.[antispam].@merklap.nl