Vrijwilligers

Een actieve vereniging als MerkWaardig kan alleen blijven draaien als er voldoende mensen zich inzetten.

Er zijn leden nodig voor:

  • bestuurswerk
  • ledenadministratie
  • web(redactie)werk
  • redactiewerk
  • beheren van socials (denk aan Instagram, Discord)
  • geven van workshops
  • organiseren van regiobijeenkomsten
  • ondersteuning bij diverse activiteiten, zoals beurzen

Ook een paar uurtjes hulp helpt ons! 
Meer weten? Interesse? Laat het ons weten via secretaris@merklap.nl


De redactie zoekt mensen!

Het ene nummer ligt nog niet bij de drukker, of we beginnen als redactie al aan het volgende nummer.

We hebben goede hoop dat we vanaf 2025 weer vier nummers per jaar kunnen maken. Maar dat kan alleen als de redactie groot genoeg is. De redactie zorgt voor de inhoud van het tijdschrift en van de website. Bovendien is er geen betaalde hoofdredacteur meer; haar taken zijn overgenomen door redactieleden. Op verschillende manieren dus meer werk dan voorheen. Het zou fijn zijn als er nog een paar mensen bij kwamen, zodat we het aandurven om weer vier nummers per jaar te gaan maken.
De redactieleden verzamelen ideeën, werken ze uit, schrijven artikelen en redigeren ze, tekenen patronen, zoeken foto’s uit en maken materiaal klaar voor de drukker of de website. En dat alles in overleg, want samen beslissen we ook wat we gaan schrijven en wat er in het tijdschrift en op de website komt. Als je denkt dat dat misschien iets voor jou is, stuur dan een mailtje naar redactie@merklap.nl


Declaratieformulier

Actief als vrijwilliger? Dan kun je onder meer reiskosten vergoed krijgen.

Het declaratieformulier kun je vinden op het ledendeel van de site, zowel als pdf als word-document.

Vrijwilligers_ledenpagina


Hart van MerkWaardig 
Motief per Maand  
MerkWaardige Pronkers 
MerkWaardig